Mitglied der Anwaltskammer Eupen & Westflandern – Diplom Dess in Steuer- und Unternehmensrecht
Membre du Barreau Eupen & Flandre occidentale – Diplôme Dess en droit fiscal et droit des sociétés
Lid van Balie Eupen & West-Vlaanderen – Diploma Dess in fiscaal- en ondernemingsrecht

ACTIVITEITSGEBIEDEN

handels– en vennootschapsrecht

Het handelsrecht is een van de belangrijkste expertisedomeinen van het kantoor Chantraine en omvat alle bepalingen die de activiteiten van ondernemingen en handelaars regelen, zoals contracten met onderaannemers en klanten, de distributie van producten en diensten, de oprichting en werking van vennootschappen, de bescherming van merken, uitvindingen, enz., vereffening, enz.

Oprichting van vennootschappen

Ben je van plan om een bedrijf op te richten in België, maar weet je niet welke vennootschapsvorm voor jou geschikt is? Ik begeleid je vanaf de keuze van de juiste vennootschapsvorm tot de implementatie van het oprichtingsproces en het afhandelen van de oprichtingsformaliteiten.

De oprichting van een vennootschap brengt regelmatig vennootschapsrechtelijke en fiscale verplichtingen met zich mee, waar ik je uiteraard bij kan helpen (corporate housekeeping).

Distributierecht

Het kantoor staat haar klanten bij in de organisatie van hun distributienetwerk door middel van haar expertise op dit gebied, zowel in Belgisch als Europees recht. Wij adviseren fabrikanten, importeurs, distributeurs, enz. bij het opstellen van distributieovereenkomsten op maat (exclusieve distributie-, agentuur-, franchise-, licentieovereenkomsten, enz.) Op basis van mijn kennis en ervaring sta ik u ook bij in het kader van proceduregeschillen in verband met bijvoorbeeld de beëindiging van distributieovereenkomsten, beëindigingsvergoedingen, provisieclaims, enz.

Commerciële huurovereenkomsten

U overweegt een pand te verhuren? U merkt dat de huurder zijn contractuele verplichtingen niet nakomt en bent van plan de beëindiging van de huurovereenkomst te bewerkstelligen?

Er zijn tal van redenen om in deze situaties juridisch advies in te winnen of een juridisch adviseur in te schakelen alvorens over te gaan tot wat onherroepelijk kan zijn.

De Belgische wetgeving heeft enkele specifieke kenmerken die rechtvaardigen dat de behandeling van handelshuurcontracten (opstellen, aanpassen, vernieuwen, enz.) wordt toevertrouwd aan professionals.