Mitglied der Anwaltskammer Eupen & Westflandern – Diplom Dess in Steuer- und Unternehmensrecht
Membre du Barreau Eupen & Flandre occidentale – Diplôme Dess en droit fiscal et droit des sociétés
Lid van Balie Eupen & West-Vlaanderen – Diploma Dess in fiscaal- en ondernemingsrecht

ACTIVITEITSGEBIEDEN


Faillissementen en gerechtelijke reorganisatie

Ondernemingen die in financiële moeilijkheden zijn, worden geconfronteerd met tal van interne en externe problemen die de tussenkomst van externe adviseurs vereisen. Deze problemen kunnen enkel worden opgelost door multidisciplinaire ervaring en kennis op het gebied van ondernemings-, burgerlijk en procesrecht, alsook boekhoud- en fiscaal recht, enz.
Wij beschikken over deze kennis en ervaring en kunnen u helpen de nodige beslissingen te nemen bij de eerste tekenen van financiële problemen. Ik ondersteun u actief bij de vereiste juridische, financiële en operationele herstructurering en begeleid u bij de bijbehorende juridische procedures die moeten worden gestart.

InCasso

Uw klanten betalen niet en uw openstaande vorderingen stapelen zich op? Vooral bij toenemende grensoverschrijdende situaties wordt het innen van vorderingen steeds moeilijker.
Ik incasseer uw vorderingen efficiënt buiten de rechtszaal en via gerechtelijke wegen bij uw Belgische klant, en onderneem de nodige dwangmaatregelen na het verkrijgen van een vonnis.
U heeft verschillende opties tot uw beschikking: (buitenrechtelijke) betalingsregelingen, Europese betalingsbevelen, gerechtelijke invordering, itvoeringsaanvragen… Neem contact met mij op en ik zal u mijn aantrekkelijke kostenaanbiedingen toesturen.

BESLAGEN

In het kader van het innen van vorderingen en indien de schuldenaar over beslagbaar eigendom beschikt, bestaat de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen op dit eigendom om te voorkomen dat de schuldenaar zijn insolventie organiseert.
Het kantoor zorgt ervoor dat conservatoire beslagen worden gelegd op onroerend goed of roerende goederen om de rechten van de cliënten te beschermen..